"La  Faye - de fee - gaat uit van het goede in elk kind. Je gaat op zoek naar wie je bent en wat je wilt, Ontdek ‘ik kan het zelf’

“La  Faye – de fee – gaat uit van het goede in elk kind. Je gaat op zoek naar wie je bent en wat je wilt, ontdek ‘ik kan het zelf’.

Kind

Ontwikkeling van je kind

Aan het gedrag van je kind kun je zien of er mogelijk iets aan de hand is. Maar wat er in het hoofd van je kind gebeurd of wat het van binnen voelt is minder zichtbaar. Zeker gevoelige kinderen kunnen het lastig hebben op school, met vriendjes en/of alle prikkels om hen heen. Je kind gaat opeens ander gedrag vertonen; het trekt zich terug, wordt heel druk of heeft woedebuien. Hoe ga je daar als ouder mee om?

En dan verandert er tussen de 8 en 10 jaar veel voor je kind. Je kind gaat intens voelen en denken. Gevoelens van eenzaamheid, van erbij willen horen, behoefte aan privacy, denken over grote levensvragen, bewustwording van jezelf, dit zijn allemaal thema’s die spelen.

De ene keer geeft je kind een grote mond, de andere keer wil het bij je op schoot. Verwarrend voor je kind, verwarrend voor jou als ouder. Als ouder kun je een grote rol spelen in de ondersteuning van je kind. Het maakt veel uit als je als ouder weet wat je kind te leren heeft in deze ontwikkelingsfase.

Ook oudere kinderen kunnen door een verandering, bijvoorbeeld de overstap naar de middelbare school, scheiding van de ouders, ander gedrag gaan vertonen dan je van ze gewend bent. Liefdevolle aandacht en steun van de ouders is heel waardevol.

Ontvang 5 tips

'Hoe als ouder om te gaan met je kind van 9 jaar'
plek jezelf zijn kind aandacht liefde

'Ik mag mezelf zijn’

Komt je kind bij mij voor kindercoaching, dan stimuleer ik je kind om sterker te worden van binnen uit. Ik sluit aan op de binnenwereld van je kind. Ik focus op waar je kind goed in is, wat het makkelijk kan en waar het plezier aan beleeft. Ik ga samen met je kind kijken naar de hobbels in zijn/haar leven, die het belemmeren zichzelf te zijn. Vanaf zo’n 8 jaar is een kind goed te coachen, doordat het bewust wordt van zichzelf. Ik ondersteun je kind:

‘Ik kan het zelf’

Op een speelse en creatieve manier -die aansluit op de natuurlijke ontwikkeling- verwerkt je kind gebeurtenissen uit zijn leven en geeft zijn leven vorm.

Ik werk met creatieve werkvormen, werken in de natuur, spel, drama oefeningen en EFT.

Er ontstaat een positieve verandering in het gedrag van je kind. In een veilige setting groeit het vertrouwen om het ook in de echte wereld te kunnen.

Ik bied je kind een steuntje in de rug. Ik geef je kind het vertrouwen terug en het gevoel ‘ik kan het zelf’. Je kind kan ook in plaats van individuele begeleiding de cursus ‘De Sterrenreis’ volgen in een groep. Daar kunnen ze zichzelf herkennen in de ander.

begeleiding kind hulpvraag spelen creatief buiten bewegen